مهنازم

مهنازم من همیشه برای تو می نویسم ... تو به نیت هر کسی که دوست داری بخوان!

می دانم که نمی خوانی می دانم که نمیدانی حتی میدانم که گوش هم نمی دهی

ولی من میدانم که هنوز همانم که دوستت داشت.... اما کمی شکسته تر....

گاهی دلنوشته هایم تلخ گزنده می شوند چه کنم؟! دلم پر است تو به دل نگیر

مهربانم شرمنده ام که هیچوقت مهربانیت را منتشر نکردم اما تا دلت بخواهد گلایه هایم را پست کردم و غریبه ها لایک زدند و نظر گذاشتند...

کاش می توانستم صدای تو را بنویسم